Konsert på Waldemars Udde

Konsert på Waldemars Udde. Tiden er usikker, mer informasjon senere.