Skavlan våren 2018

Innspillinger skjer på onsdager fra 10 januar til 21 mars. Påmelding til alle innspillinger skal gjöres til inger.mortstedt@gmail.com eller på telefon 08-411 85 60. Dere möter opp i SVT-husets resepsjon på inspillingsdagene, Oxenstiernsgatan 34 på Gärdet senest kl 17.00. Det kan påregnes viss sikkerhetskontroll ved inpassering. Glem ikke å si ifra om du ikke kommer.

OBS! Onsdag 24 januar skal man väre på plass senest kl 14.00.