Velkommen till Det Norske Samfund

Vil du komme i kontakt med Det Norske Samfund kan du sende mail til info@norske-samfund.se . Du kan også sende brev til Det Norske Samfund, Box 7291, 103 90 Stockholm. Medlemsavgift enkeltmedlem kr 250, parmedlemmer kr 400 BG 5709-0219, Swish 123 568 17 21. Telefon: 08-665 78 13 /svarer/.

På disse sider finner du informasjon om Samfundet, ulike arrangementer i Stockholm, påmeldingsblankett for medlemskap og arrangement, samt en hel del nyttige linker. Om du vil ha Det Norske Samfunds informasjonsmail, der vi sender ut informasjon mellom arrangementene, sender du en mail med ordet INFORMASJON i rubrikken til info@norske-samfund.se. Vårt mål med denne tjenesten er å informere medlemmer og interesserte om våre arrangementer, samt om andre spontane hendelser som kan være av interesse for nordmenn i Stockholm.