Styret

Valgt på årsmötet 2024

Arne Saupstad

Formann

Marthe Wærhaug

Økonomiansvarlig

Åse Byberg

Nestleder/IT

Anne-Grethe Slettemoen

Sekretær

Gottfrid Rehnman

Klubbmesterteamet

Anne-Marie Paulsboe Irigoyen

Klubbmesterteamet

Åse Grønningsæter

Klubbmesterteamet