Velkommen til
Det Norske Samfund

Et naturlig møtested for deg som er norsk i Sverige.

Hva gjør vi?

Det Norske Samfund er en forening med formålet, ifølge lovene, “å samle medlemmene for gjensidig kontakt og for vedlikehold av forbindelsen med Norge. Dette skjer ved møter og selskapelige sammenkomster.”

Arrangementer i Stockholm

  • Rabatterade arrangementer
  • Første prioritet på middagar
  • Kulturarrangementer

Nyhetsbrev

  • Nytt fra foreningen
  • Informasjon om arrangementer
  • Andre interessante ting

Medlemsavgift

For å bli medlem må du registrere en konto og betale medlemsavgiften. Når vi ser betalingen fullført, bekrefter vi ditt medlemskap via epost. Dette kan ta flere dager fordi det håndteres manuelt.

Enkel medlem

300 kr/år

Par medlem

500 kr/år

Familiemedlemskap

600 kr/år