Velkommen til Det Norske Samfund

Et naturlig møtested for deg som er norsk i Sverige.

Load More

Kjære medlemmer!

Etter et anderledes år, har vi nå valgt et nytt styre for 2021/22.

Vi  starter høsten med friske tak  og ser frem emot mange trivelige stunder og arrangementer  under 2021.

Vi vil gjerne påminne våre medlemmer at medlemsavgiften for 2021  er som følger;

 Enkelt medlem   300 per år.

 Parmedlem  500 per år.

 Familiemedlemskap  600 per år.

Familiemedlemskap gjelder for 2 voksne og hjemmevärende barn under 18 år.

Med vennlig hilsen  Styrelsen

Trykk på “uppdatera-pilen” til venstre for adresse-feltet for seneste informasjon på siden.