Velkommen til Det Norske Samfund

Et naturlig møtested for deg som er norsk i Sverige.

Load More

Kjære medlemmer!

På grund av rådende omstendigheter blir generalforsamlingen/årsmøtet avlyst. Vi kommer med informasjon her og på facebook når vi vet når det kan være forsvarlig å holde møtet.

Vi  starter det nye året med friske tak  og ser frem emot mange trivelige stunder og arrangementer  under 2020, ikke minst  å feire oss selv som blir 125 år iår.

Under 2019´ årsmøte ble det vedtatt at vi kommer å øke medlemsavgiften, da den har stått stille i veldig mange år.

Vi vil gjerne påminne våre medlemmer at medlemsavgiften for 2020  er som følger;

 Enkelt medlem   300 per år.

 Parmedlem  500 per år.

 Med vennlig hilsen  Styrelsen

 

Trykk på “uppdatera-pilen” til venstre for adresse-feltet for seneste informasjon på siden.